Dit zijn mbo-scholen van plan met jouw gecancelde stage

Wat is er gebeurd?

 • Tienduizenden mbo-stagiairs zitten vanwege de coronacrisis thuis. Hun stage gaat niet door, of is tijdelijk stopgezet.
 • En dat kan flinke gevolgen hebben: zoals studievertraging.
 • Wij hebben aan de scholen gevraagd hoe ze dat denken op te lossen. In dit artikel vatten we in het kort samen wat hun plannen zijn.

Waarom moet ik dit weten?

Wij spraken met tientallen mbo-studenten en zagen heel veel DM"s en comments met vragen over gecancelde mbo-stages. En daaruit kwam vooral dit naar voren: jullie willen duidelijkheid. We zouden jullie nu natuurlijk heel graag precies vertellen hoe het bij jou zit, maar - helaas - daarvoor moet je toch echt bij je school zijn.

 

Wél hebben we aan de mbo-instellingen in de 32 grootste gemeenten van Nederland gevraagd hoe zij ervoor willen zorgen dat hun studenten alsnog stages kunnen afronden. Zestien scholen reageerden daarop. In dit artikel vatten we samen aan welke oplossingen zij zitten te denken.

Wie vindt wat?

Uit onze rondvraag blijkt dat de meeste scholen nog niet kunnen zeggen of een gecancelde stage tot studievertraging gaat leiden. Sommige mbo-instellingen, zoals het ROC van Amsterdam - Flevoland en het ROC Nijmegen houden het voorlopig op 1 tot 3 maanden. En bij het Grafisch Lyceum Utrecht en het ROC Tilburg zeggen ze nu al te weten dat studenten zich geen zorgen hoeven te maken over studievertraging.

 

Hoe ze dat willen doen? Volgens de MBO Raad zijn er allerlei creatieve oplossingen bedacht. Hieronder vatten we dat per school voor je samen. Niet alle scholen hebben onze vragen volledig ingevuld. Hieronder vind je alleen de scholen die iets hebben gezegd over hoe ze de regeling rondom gecancelde stages voor zich zien.

 

 • ROC van Amsterdam - Flevoland

De school zegt dat per opleiding en per student wordt gekeken hoe stages alsnog afgemaakt worden. Hoe het ROC dat precies wil doen, zegt de school niet.

 

 • Nova College

De school zegt te kijken naar je leerdoelen. Als je die bijvoorbeeld al bereikt hebt, zou je je stage kunnen afronden. Is dat niet zo? Dan moet je die mogelijk behalen in een volgende stage. Dat zou in sommige gevallen volgend jaar kunnen zijn, zegt de mbo-instelling.

 

 • Summa College

De school zegt dat het onderwijsteam gaat beoordelen of je je leerdoelen en praktijkopdrachten kan afronden, zonder al je uren te maken. Hiervoor checkt het Summa College bijvoorbeeld wat je al hebt gedaan in eerdere stages. Ook kijkt het naar alternatieve opdrachten. In het ergste geval zou je de boel ook later moeten inhalen.

 

 • ROC Nijmegen

In sommige gevallen worden je stage-uren aangepast. Ook wordt gedacht aan vervangende opdrachten en kijkt de school of je eerder al hebt laten zien dat je praktijkervaring beheerst.

 

 • ROC van Twente

De school zegt dat er in sommige gevallen wel wat te schuiven valt. Als je bijvoorbeeld al voldoende uren hebt gemaakt en/of opdrachten hebt afgerond, hoef je weinig zorgen te maken over studievertraging. Maar: het ROC zegt er ook bij dat dat niet voor iedereen het geval is, bijvoorbeeld in de horeca.

 

 • Koning Willem I College

De school kan er nog niet veel over zeggen. Het kan flink verschillen per student en per opleiding.

 

 • mboRijnland

Het opleidingsteam beslist samen met het stagebedrijf of je voldoende kunt om aan het examen deel te nemen. Is dat niet zo? Dan neem je de opdrachten mee naar volgend jaar of naar een volgende stage. Volgens de school kan er eventueel gekeken worden of je volgende stageperiode bijvoorbeeld met een maand verlengd wordt. In het ergste geval moet je een extra stage volgen.

 

 • Technova College, onderdeel van ROC A12

De school wil theorie en praktijk omwisselen. Dat betekent dat je dit jaar bijvoorbeeld meer theorie volgt en volgend jaar meer stage/praktijk.

 

 • Clusius College

De school denkt aan vervangende opdrachten. Ook zou de stage naar volgend jaar verplaatst kunnen worden.

 

 • Grafisch Lyceum Utrecht

De onderwijsteams nemen in sommige gevallen de begeleiding over van het stagebedrijf. Op die manier zou je alsnog je beroepsgerichte opdrachten kunnen afronden.

 

 • Helicon Opleidingen

De school kijkt per student welke onderdelen al zijn behaald, bijvoorbeeld in eerdere stages. Staan er nog onderdelen open? Dan krijg je een vervangende opdracht.

 

 • ROC Tilburg

Zij volgen wat er in dit document staat. Voor studenten die afstuderen wordt theorie naar voren gehaald en je stage juist naar een later moment verschoven.

 

 • Nordwin College

De school houdt rekening met mogelijke studievertraging. Daarnaast zegt het Nordwin College dat er extra druk op je kan komen te staan als je doorstroomt naar het hbo, omdat je dan alsnog een deel van je stage moet inhalen.

 

 • ROC Mondriaan

De school houdt er rekening mee of je al hebt voldaan aan je leerdoelen en exameneisen. Die kun je volgens het ROC ook halen door aanvullende opdrachten of een alternatieve stage. Ook kijken ze naar je prestaties in eerdere stages.